APK

APK

De APK is een preventieve, krachtige en cyclische (online) methodiek die medewerkers en teams inzicht biedt in werkvermogen, drijfveren, talenten en ontwikkelpotentieel. Met als resultaat dat medewerkers beter samenwerken, en doen waar ze goed in zijn. Daardoor zijn ze vitaler en flexibeler, en blijven ze langer bij de organisatie. Ziekteverzuim vermindert en kosten worden bespaard.

De APK zet je in als:


Bestuurder, directeur of manager. Je werkt hard, en toch krijg je te weinig grip op je teams.
Waar het ene team draait als een zonnetje, is het bij een ander team voortdurend drama en gedoe. Door een hoog ziekteverzuim moeten medewerkers die niet ziek zijn, nóg harder werken. Met alle risico’s van dien. Want voor je het weet vallen zij ook om.

Bovendien zie je dat teamleden onvoldoende worden ingezet op waar ze echt goed in zijn. Hun talenten blijven onbenut waardoor ze met minder plezier naar hun werk gaan. De betrokkenheid neemt af.

Een aantal van je teams kun je niet voldoende vertrouwen. Je houdt er altijd wel rekening mee dat het niet goed zal gaan en regelt allerlei bypasses om calamiteiten te voorkomen. En uiteindelijk doe je veel te vaak bepaalde taken toch maar liever zelf.

En jij? Je werk wordt een bron van stress en zorg. Je ligt er soms wakker van en haalt er steeds minder plezier, inspiratie en energie uit.

Herkenbaar?

De APK kort uitgelegd:

MET EEN APK BOUW JE AAN RUST IN JE TEAM

Het opbouwen van een goed draaiend team vraagt tijd, aandacht en onderhoud. Het aansturen van een team waar veel gedoe is, vraagt vaak onevenredig veel tijd. En kom je onvoldoende toe aan de zaken die het verschil maken. Ga maar na: als je alleen maar brandjes aan het blussen bent – op welk niveau ook – of de organisatie wéér op zoek moet naar een nieuw teamlid omdat iemand ontslag neemt of zich ziek heeft gemeld, dan gaat de lol er snel vanaf. Bij het team, bij hun manager én bij de lagen daarboven.

Wat als de organisatie het nu eens anders aanvliegt? Door medewerkers de regie te laten nemen over hun inzetbaarheid. En ze inzicht te geven wat maakt dat ze goed in hun vel zitten en plezier hebben in hun werk. Door ze een leven lang leren en ontwikkelen te gunnen, maar dan wel met opleidingen die passen bij hun talenten.

Dat is wat de APK®-methodiek brengt: individuele aandacht voor iedere medewerker. Hoe zo’n APK werkt? Kort omschreven: het is een preventieve, krachtige en cyclische (online) methodiek die medewerkers en teams inzicht biedt in werkvermogen, drijfveren, talenten en ontwikkelpotentieel.

Door na te denken over vragen als Waar sta ik in mijn werk? Wat geeft mij energie en plezier? Waarin wil ik mij ontwikkelen? Wat is mijn drijfveer? Hoe flexibel ben ik eigenlijk? kunnen medewerkers regie nemen en keuzes maken die bij hun loopbaan passen.

Het resultaat? Medewerkers gaan beter samenwerken, en doen waar ze goed in zijn. Het ziekteverzuim vermindert. Je zet medewerkers zelf aan het stuur van hun loopbaan. Waardoor jij weer tijd hebt om je bezig te houden met de dingen waarmee jij als bestuurder, directeur of manager echt het verschil kunt maken.

En dat brengt rust in het team, en bij jou.

Zo werkt de APK®-meting

De APK®-methodiek bestaat drie stappen:

 1. Een (individuele) online meting brengt het werkvermogen, de talenten, drijfveren en competenties van de individuele werknemers in kaart.
 2. Een APK-coach bespreekt deze meting met de medewerker. Diegene ontvangt ook een verdiepende rapportage.
 3. Samen met het team maken we een plan van aanpak (De Routekaart). Dit kan op individueel of teamniveau zijn.

Bij de APK weet jij je verzekerd van een onderscheidende manier van werken. De werkwijze is namelijk cyclisch (jaarlijks), diepgaand en preventief in zowel de methodiek, de instrumenten en in de professionele en persoonlijke ondersteuning. Medewerkers voelen zich gezien en gehoord, teams groeien in onderlinge samenwerking en leveren betere resultaten.

Met de APK heb je een deskundige partner voor duurzame inzetbaarheid aan je zijde. Gedurende langere tijd (minimaal één jaar) gaan we aan de slag om daadwerkelijk stappen te zetten.

Wanneer je ervoor kiest om de APK® meting jaarlijks te herhalen, wordt het een strategisch onderdeel voor het talentmanagement in jullie organisatie.

De onderwerpen van de APK

Alle onderwerpen van de APK® methodiek sluiten op elkaar aan. De APK is er steeds op gericht om medewerkers te laten nadenken over hun eigen situatie. Met de Routekaart die uit de online meting volgt, heeft een medewerker een persoonlijk actieplan in handen waardoor hij of zij aan de slag gaat met acties die voortkomen uit de volgende onderwerpen:

 

APK-PLUS PAKKET

Het APK-pluspakket is er voor teams. Het bestaat uit de drie stappen van de APK met vervolgens een teamtraject. In een periode van 6 maanden werken we samen met het team en de leidinggevende aan de kwaliteit van het team. Met de resultaten van de metingen als basis gaan we aan de slag met het werkvermogen op teamniveau en de thema’s die daarbij horen. Er horen slides, oefeningen, checklists en stappenplannen bij.  Het APK-teamtraject combineert live bijeenkomsten met online trainingsmogelijkheden. Zo hoeven we niet steeds allerlei planningen en roosters overhoop te halen.

Alle teamleden krijgen tijdens het teamtraject een half jaar lang toegang tot een besloten e-coaching forum. Zo kunnen zij op elk gewenst moment hun vragen kwijt, sparren met andere teamleden en hoeven zij nooit heel lang te wachten op een reactie.

Voor wie behoefte heeft aan meer collegiale support, inspiratie en een stok achter de deur is er de mogelijkheid om mee te doen met een intervisiegroepje (facultatief).

Kortom: alles is erop gericht om jou als leidinggevende en het team  zo goed mogelijk te helpen, om snel resultaten te bereiken en die vol te houden.

Wat levert de APK op?

Werken met de APK®-methodiek levert jou, je organisatie en je teams concreet het volgende op:

 • Brengt werkvermogen, talenten en ontwikkelpotentieel in kaart
 • Vergroot het bewustzijn, medewerkers doen waar ze goed in zijn
 • Flexibele vitale medewerkers
 • Verlaagt ziekteverzuim
 • Versterkt teamcohesie en samenwerking
 • Geeft zicht op deskundigheidsbevordering/opleidingen
 • Draagt bij aan werknemerstevredenheid
 • Geeft zicht op ontwikkelmogelijkheden en organisatievernieuwing
 • Geeft handvatten voor planmatige verandering
 • Versterkt het imago van de organisatie: goed en aantrekkelijk werkgeverschap

APK IN JOUW ORGANISATIE

Inzicht krijgen in je werkvermogen, talenten en ontwikkelpotentieel kost eigenlijk niet eens zoveel tijd. Het  invullen van een online vragenlijst kost zo’n 30 minuten. Maar het vertalen naar concrete acties en het veranderen van gedrag kost nou eenmaal tijd en dat maakt dat we altijd gaan voor duurzame relaties met onze klanten. Zo kunnen we van wezenlijke betekenis zijn bij een gezond, vitaal en flexibel personeelsbeleid.

Natuurlijk vertel ik je graag meer over de APK-trajecten. Bel of app me gerust op 06-11641564 of stuur een e-mail naar gerry@gerrydevalk.nl. Ik kijk uit naar je bericht.