Goeie match

Geschreven door: Gerry de Valk
Gepubliceerd op: 6 jan 2016

Intramurale (para)medici hebben de Eerstelijn enorm veel te bieden

Al geruime tijd breng ik veel van mijn werkzame tijd door in de ouderenzorg. Samen met de paramedici en de medici van de behandeldienst werken we aan het neerzetten van een bedrijfsonderdeel dat goed op de toekomst is voorbereid.

Dat is een hele uitdaging, want er komt ongelooflijk veel af op de ouderenzorg. In financiële zin en in organisatorische zin. Dat doet veel met onze oudere cliënten, die vaak ook kwetsbaar zijn en het doet ook veel met de medewerkers.  Ze moeten niet alleen hun cliënten vertrouwd maken met het waarom van alle veranderingen, ze moeten er ook zelf mee leren omgaan. Want het is een andere rol en het vraagt andere vaardigheden. 

Oudere cliënten blijven steeds langer thuis wonen. Dus de behandelingen door de medici en paramedici van de intramurale behandeldienst gebeuren ook niet meer alleen binnen de muren van het eigen verpleeg- of verzorgingshuis. Steeds vaker komen de behandelaren bij mensen thuis of op andere externe  spreekuurlocaties. Steeds vaker schuiven de intramurale (para)medici op naar de Eerstelijn. En ik zie prachtige en krachtige netwerk- en samenwerkingsstructuren ontstaan tussen de bestaande Eerstelijns praktijken en ‘mijn’  intramurale (para)medici.

Waardoor dat komt?

Dat komt omdat intramurale (para)medici onvoorstelbaar veel kennis en expertise hebben opgebouwd als het gaat om het behandelen van ouderen met complexe gezondheidsvragen. Dankzij die kennis en expertise werken ze niet concurrerend op de bestaande Eerstelijns praktijken, maar bieden ze juist veel toegevoegde waarde. In de eerste plaats voor de cliënt zelf. Maar ook voor de Eerstelijns praktijken, omdat intramurale behandelaren het multidisciplinaire samenwerken in de genen hebben zitten.

Intramurale (para)medici zijn vaak ook erg bescheiden.

Wat ze doen en wat ze kunnen betekenen voor hun cliënten, vinden ze vaak heel vanzelfsprekend. Maar toch –  be good and tell it. Want gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen rondom ouderen is de bijdrage van (para)medici met kennis en expertise van deze doelgroep meer dan welkom en nodig.