Het sprinttraject

Transformeer de reis,
optimaliseer de beleving

Voor blijvende blije medewerkers in de zorg

Het sprinttraject

Transformeer de reis,
optimaliseer de beleving

Voor blijvende blije medewerkers in de zorg

Het sprinttraject

Leer tijdens een kort sprinttraject de medewerkersreis te transformeren en de medewerkersbeleving te optimaliseren.
Voor tevreden medewerkers die graag voor je blijven werken.

Word als organisatie expert op het gebied van employee experience
Leer aantrekkelijk werkgeverschap te benaderen vanuit een integrale visie
Ontwerp een nieuwe medewerkersreis, voor een optimale beleving
Behaal snel en concreet resultaat, met design thinking en korte sprints
Traject van 3 of 5 dagen prijs op aanvraag.

Jullie grootste zorg in de zorg?

Het vinden en behouden van goede mensen. HR probeert nieuwe medewerkers binnen te halen, maar deze lijken soms dezelfde dag nog door de achterdeur naar buiten te lopen. Waarom? Te veel stress, te weinig werkplezier en geen voldoening. Kortom: de medewerkersbeleving is negatief.

Het is tijd om daar verandering in te brengen en de behoeftes van de medewerker centraal te stellen.
Met trots.

Tijdens een sprinttraject van 3 of 5 dagen maken jullie als team – bestaande uit diverse stakeholders – kennis met de employee experience methodiek. Een integrale visie op aantrekkelijk werkgeverschap, essentieel voor een succesvolle medewerkersstrategie.

Met de employee experience methodiek worden alle verbeterpunten binnen de huidige medewerkersreis in kaart gebracht. Vervolgens gaan jullie samen aan de slag om goede – en realistische – oplossingen te vinden.

Stap voor stap – in korte sprints – worden de oplossingen getest en geïmplementeerd.
Jullie gaan actief aan de slag om de medewerkersreis structureel te optimaliseren, wat direct resulteert in een betere medewerkersbeleving en blijvende blije medewerkers.

Verrijk je visie op aantrekkelijk werkgeverschap

Maak kennis met de bewezen Employee Experience methodiek.

Transformeer de reis voor een betere beleving

Leer hoe je als organisatie een optimale medewerkersreis ontwerpt.

Bind en behoud blije
medewerkers

Bied een optimale medewerkersbeleving en een aantrekkelijke werkcultuur.

Gratis adviesgesprek

Krijg direct helder inzicht & ontvang persoonlijk advies

Ontdek tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe het sprinttraject jouw organisatie kan helpen de medewerkersreis te transformeren en de medewerkersbeleving te optimaliseren.

1. De medewerkersreis en -beleving worden globaal in kaart gebracht.
2. De belangrijkste knel- en verbeterpunten worden blootgelegd.
3. Je ontvangt persoonlijk advies en een op maat gemaakt voorstel.

Testimonials

Waardevolle Woorden

Kirsha de Vries

Beleidsadviseur Vitaliteit/Positieve Gezondheid Omring
“De training heeft me geleerd om op een gestructureerde manier na te denken over de organisatie en de hele reis die medewerkers maken”

Talitha Frankena

Venturion Health & Care
Venturion Health & Care
“Dankzij de training ben ik me meer dan ooit gaan beseffen hoe belangrijk het is om je te verplaatsen in een ander.”

Nienke van de Koot

Operationeel Manager bij AtHomeFirst
“Dankzij de training realiseer ik me dat we nog veel meer dan we nu doen de stap naar en samen met de medewerkers moeten zetten.”

Medewerkers vinden, binden en behouden – jullie grootste zorg

Jullie kampen al lange tijd met een medewerkerstekort. HR en recruiters doen hun best nieuwe medewerkers binnen te halen, maar deze lijken soms dezelfde dag nog te vertrekken. Het wordt steeds moeilijker om de roosters rond te krijgen. Er heerst een hoop onvrede op de werkvloer. Leidinggevenden en HR zitten met de handen in het haar: hoe vinden, binden én behouden we de juiste mensen?

Het zoeken naar medewerkers zou een uitzondering moeten zijn, niet de standaard.
Het liefst zouden jullie de focus leggen op het verbeteren van de zorg, de persoonlijke groei van de werknemer en ontwikkeling van het team. Jullie willen uitblinken als zorgverlener én als werkgever. Met een vast team werken, dat fluitend naar het werk komt. Want daar is iedereen bij gebaat: de medewerker, de cliënt en jullie als organisatie.

De negatieve medewerkersbeleving zorgt voor veel verloop. De werkdruk is te hoog, medewerkers ervaren stress en voelen zich niet gezien. Hun hart gaat uit naar de zorg, maar de zorg voor hen laat te wensen over. Leidinggevenden moeten het onmogelijke vragen, werkprocessen zijn achterhaald en er is geen ruimte voor ontwikkeling. Positieve initiatieven worden overschaduwd door de negatieve gevolgen van het personeelstekort.

Het is tijd om de behoeftes van de medewerkers centraal te stellen – met trots. Alleen dan kan de medewerkersbeleving verbeterd worden. Met als resultaat? Blijvende blije medewerkers.

Het verbeteren van de medewerkersbeleving vraagt om een integrale aanpak, waarbij collega’s uit vanuit verschillende hoeken en lagen betrokken worden. Door samen te kijken naar wat kan bijdragen aan betere werkprocessen en een aantrekkelijke organisatiecultuur, kan er heel gericht gewerkt worden aan een optimale medewerkersbeleving.

Met de employee experience methodiek wordt de huidige medewerkersreis in kaart gebracht en worden de verbeterpunten blootgelegd. Door samen – van de zorgmedewerker, leidinggevende, IT tot HR – in gesprek te gaan, kunnen er goede én haalbare oplossingen worden bedacht.

Tijdens korte sprints worden de oplossingen stap voor stap getest, geëvalueerd en geïmplementeerd. Door dit sprintproces per verbeterpunt te herhalen, kan de medewerkersreis structureel – en in zijn geheel – getransformeerd worden.

Met als resultaat? Een optimale medewerkersbeleving & blijvende blije medewerkers.

Transformeer de reis & optimaliseer de beleving in 5 stappen

Dankzij Design Thinking en het werken in korte sprints, kan de medewerkersreis heel gericht worden geoptimaliseerd. Veranderingen kunnen snel en effectief in de praktijk worden gebracht, wat zorgt voor direct, concreet en meetbaar resultaat.

1.

Breng de medewerkersreis in kaart, definieer en prioriteer de problemen.

1. We brengen de huidige medewerkersreis in kaart

– Introductie theorie employee experience
– Wat voor werkgever wil jullie zijn?
– Hoe kunnen we de medewerkersambitie formuleren?
– Welk probleem is er, voor wie is dit een probleem en waarom?
– Wat zijn de problemen, pijnpunten, behoeften en doelgroep(en)?
– Wat is het doel van deze sprint?
– Wat zijn de gewenste uitkomsten?

2.

Stap in de schoenen van medewerkers en leer écht naar ze luisteren.

2. We stappen in de schoenen van de medewerker

 

– We nemen interviews af met medewerkers
– We onderzoeken data en beschikbare informatie
– Er wordt een stakeholderanalyse gemaakt
– We verzamelen inspirerende voorbeelden
– Bovenstaande bevindingen worden gepresenteerd

3.

Bedenk met de stakeholders
goede en haalbare oplossingen.

3. We bepalen welke ideeën en oplossingen er zijn

– We brainstormen over nieuwe ideeën en oplossingen
– Alle ideeën worden in een kwadrant geplaatst
– We analyseren het kwadrant en maken keuzes
– Er wordt een 4-step-sketch gemaakt

4.

Ontwerp een prototype en
test de oplossingen in de praktijk.

4. We testen de oplossingen in de praktijk

– De meningen en feedback worden verzameld:
– van de doelgroep
– van stakeholders
– We bespreken wat er beter kan en anders moet
– We inventariseren wie én wat er nodig is om de oplossing daadwerkelijk te implementeren

5.

Maak een concreet plan
voor de volgende verbeterpunten.

5. We maken een plan voor de vervolgstappen

– We maken een plan van aanpak met een tijdsplanning en mijlpalen
– We reflecteren of we ons doel voor de sprint hebben behaald
– We bepalen welke ervaring uit de medewerkersreis als volgende wordt verbeterd

1.

Breng de medewerkersreis in kaart, definieer en prioriteer de problemen.

2.

Stap in de schoenen
van medewerkers en leer écht naar ze luisteren.

3.

Bedenk met de stakeholders
goede en haalbare oplossingen.

4.

Ontwerp
een prototype en
test de oplossingen
in de praktijk.

5.

Maak
een concreet plan
voor de volgende verbeterpunten.

1. We brengen de huidige medewerkersreis in kaart

– Introductie theorie employee experience
– Wat voor werkgever wil jullie zijn?
– Hoe kunnen we de medewerkersambitie formuleren?
– Welk probleem is er, voor wie is dit een probleem en waarom?
– Wat zijn de problemen, pijnpunten, behoeften en doelgroep(en)?
– Wat is het doel van deze sprint?
– Wat zijn de gewenste uitkomsten?

2. We stappen in de schoenen van de medewerker

 

– We nemen interviews af met medewerkers
– We onderzoeken data en beschikbare informatie
– Er wordt een stakeholderanalyse gemaakt
– We verzamelen inspirerende voorbeelden
– Bovenstaande bevindingen worden gepresenteerd

3. We bepalen welke ideeën en oplossingen er zijn

– We brainstormen over nieuwe ideeën en oplossingen
– Alle ideeën worden in een kwadrant geplaatst
– We analyseren het kwadrant en maken keuzes
– Er wordt een 4-step-sketch gemaakt

4. We testen de oplossingen in de praktijk

 

– De meningen en feedback worden verzameld:
– van de doelgroep
– van stakeholders
– We bespreken wat er beter kan en anders moet
– We inventariseren wie én wat er nodig is om de oplossing daadwerkelijk te implementeren

5. We maken een plan voor de vervolgstappen

– We maken een plan van aanpak met een tijdsplanning en mijlpalen
– We reflecteren of we ons doel voor de sprint hebben behaald
– We bepalen welke ervaring uit de medewerkersreis als volgende wordt verbeterd

Dit levert het sprinttraject jullie op

Brede kennis op het gebied van employee experience.

Jullie snappen de employee experience theorie en beschikken over skills om de medewerkersbeleving structureel en consistent te optimaliseren.

 
Een duidelijk beeld van wat medewerkers nodig hebben

Jullie weten hoe jullie écht naar medewerkers kunnen luisteren en wat er nodig is om hun werkgeluk te verhogen en stress te verlagen.

 
De skills om integraal samen te werken

Jullie snappen dat een positieve medewerkersbeleving een resultaat is van een integrale samenwerking, dwars door alle silo’s in de organisatie heen. En jullie weten hoe jullie dit het beste kunnen aanpakken.

 
Begrip van een aantrekkelijke organisatiecultuur

Jullie begrijpen het belang van een aantrekkelijke organisatiecultuur en weten wat er nodig is om deze te creëren.

 
Concreet en meetbaar resultaat

De eerste veranderingen binnen de medewerkersreis zijn na de sprint doorgevoerd, waardoor de invloed op de medewerkersbeleving direct meetbaar is.

 
Mogelijkheid resultaatgericht te werken

Jullie snappen het design thinking concept en weten snel en concreet resultaat neer te zetten door in sprints te werken.

 
Een duidelijk framework & plan van aanpak

Jullie beschikken over een duidelijk framework om de hele medewerkersreis te transformeren en hebben een helder plan van aanpak voor de vervolgstappen.

Een kort sprinttraject, voor een langdurig resultaat

Tijdens het sprinttraject brengen we de theorie direct in de praktijk. De gehele medewerkersreis wordt in kaart gebracht, waarna de eerste verbeteringen worden doorgevoerd. Na afloop beschikken jullie over een helder plan, de kennis en de skills om zelf – sprint voor sprint – de gehele reis te transformeren en de beleving blijvend te optimaliseren.

Theorie & skills worden direct in de praktijk gebracht
Duidelijke doelstellingen, KPI’s en mijlpalen
Ervaar snelle, concrete en meetbare resultaten
Volledig gefaciliteerd, locatie in overleg
Sprinttraject van 3 of 5 dagen, prijs op aanvraag

Over ons

Gerry de Valk
Expert medewerkersbeleving in de zorg

Het belang van de medewerkersbeleving zit bij Gerry de Valk in haar bloed. Ze studeerde Mens & Arbeid en volgde o.a. de Master Employee Experience van Jacob Morgan. Ook deed ze mee aan de Masterclasses Employee Experience & Design van bureau HPBB. Met 15+ jaar werkervaring in de uitzendbranche en 18+ jaar op het gebied van aantrekkelijk werkgeverschap in de zorg, verstaat ze haar vak.

Samen met een team van toegewijde freelancers leert ze organisaties in de zorg hun medewerkers centraal te stellen. Het is hoog tijd om óók zorg te gaan dragen voor de zorgmedewerkers. Zodat zij met plezier – en zonder stress – hun waardevolle werk kunnen doen.

Veelgestelde vragen

Hoe kunnen we met een kort sprinttraject zorgmedewerkers blijvend boeien en binden?
Tijdens het sprinttraject leren jullie de behoeftes van de medewerker écht centraal te stellen. Door in korte sprints te werken kunnen oplossingen snel in de praktijk geïmplementeerd worden. Jullie werken één week intensief samen, volgens een duidelijk plan en met de begeleiding van ervaren employee experience experts.

Door één week de energie te bundelen, kan er in korte tijd een groots resultaat worden neergezet. Met de opgedane kennis en skills, kunnen jullie vervolgens het sprintproces herhalen en de medewerkersbeleving structureel optimaliseren. Met als resultaat? Het blijvend boeien en binden van zorgmedewerkers. Het sprinttraject kan gedurende 1 week georganiseerd worden of in twee afzonderlijke delen worden gesplitst.

Hoe kan deze groep deelnemers bijdragen aan aantrekkelijk werkgeverschap?

De deelnemers zorgen voor een sneeuwbaleffect binnen de organisatie. Zij nemen actief deel in de sprint en betrekken tegelijkertijd de rest van het team. De opgedane kennis en skills kunnen zij vervolgens overbrengen op en delen met andere collega’s binnen de organisatie. Het sprinttraject is niet het eindstation, maar juist het startpunt van de reis naar aantrekkelijk werkgeverschap – waar iedereen deel van uit zal maken.

Kan de sprint alleen 5 of 3 dagen aaneen georganiseerd worden?
Het sprinttraject kan in 1 week georganiseerd worden of in twee afzonderlijke delen worden gesplitst. Door in een korte tijd intensief samen te werken behalen we snel concrete resultaten. Waar er normaal gesproken eindeloos vergaderd wordt over een thema, worden tijdens het sprinttraject direct knopen doorgehakt en oplossingen geïmplementeerd. Dit zorgt direct voor meetbare resultaten.
Waar vindt het employee experience sprintraject plaats?
Het sprinttraject vindt plaats op een locatie naar keuze. Bij jullie op kantoor of op een externe locatie.
Wat zijn de kosten van het employee experience sprinttraject?
De kosten hangen onder andere af van de duur van het traject en de locatie. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek wordt er een kostenindicatie gegeven.
Gratis Adviesgesprek

Gratis adviesgesprek

Krijg direct helder inzicht & ontvang
persoonlijk advies

Ontdek tijdens een vrijblijvend adviesgesprek hoe het sprinttraject jouw organisatie kan helpen de medewerkersbeleving structureel en blijvend te optimaliseren.

1. De medewerkersreis en -beleving worden globaal in kaart gebracht.
2. De belangrijkste knel- en verbeterpunten worden blootgelegd.
3. Je ontvangt persoonlijk advies en een op maat gemaakt voorstel.