Medewerkerstekort in de zorg? Leg eerst een stevige fundering

Medewerkerstekort in de zorg? Leg eerst een stevige fundering – 5 belangrijke bouwstenen

Geschreven door: Gerry de Valk
Gepubliceerd op: 30 jan 2023

Zonder fundering kun je niet bouwen. Laat staan het een beetje gezellig maken

De afgelopen 4 maanden zaten we thuis in een verbouwing. We wonen in een huis op leeftijd en het kon wel een opknapper gebruiken. Het huis begon wat te verzakken waardoor zowel buiten als binnen scheuren in de muren zaten.

Eind augustus stond de timmerman bij ons op de stoep. Die begon na het slopen als eerste met de fundering. En dat had echt even tijd nodig. Niet het leukste gedeelte van de verbouwing, want in die eerste weken zagen we amper vooruitgang.

Toen de fundering er eenmaal in zat, werden de muren gemetseld waarna binnen alles kon worden opgeknapt. Muren vernieuwen, stukadoren, nieuwe kozijnen, steeds werd alles een beetje mooier. Gelukkig maar.

Net voor de kerst konden we de bouwvakkers uitzwaaien. Eindelijk konden we zelf aan de slag, het huis inrichten en het weer écht gezellig maken. Net op tijd.

Waarom ik je dit vertel?

Omdat voor organisaties die hun medewerkerstekort willen oplossen precies hetzelfde geldt. Eerst moet de fundering binnen de organisatie stevig zijn – als een huis. Pas dan kun je zorgen voor werkplezier en gezelligheid binnen het team. Fundamenteel om medewerkers aan te trekken én te behouden!

Een stevige fundering in de zorg is van groot belang om medewerkers te behouden  

Een stevige fundering zorgt voor veiligheid en een gevoel van vertrouwen. Het biedt ruimte voor groei van de medewerkers – individueel en als team – en biedt een gunstig perspectief voor de toekomst. Maar wat maakt een fundering stevig in de zorg? Welke lagen en afdelingen dragen hieraan bij? Waar moet je beginnen en wie heeft de verantwoordelijkheid binnen deze ‘verbouwing’?

5 belangrijke bouwstenen voor een stevige fundering

1. Leg een stevige fundering samen met je medewerkers
Ga in gesprek met collega’s van verschillende afdelingen en vraag om hun mening, ervaringen en wensen. Welke zaken vinden zij belangrijk en wat zorgt voor vertrouwen in de organisatie? Welke zaken laten volgens hen te wensen over? Snijd diverse thema’s aan – zoals transparantie vanuit het management, functioneringsgesprekken en arbeidsvoorwaarden – en geef collega’s de mogelijkheid anoniem feedback te geven.

Een fundering is pas écht stevig als alle medewerkers zich hierdoor ‘gedragen’ voelen. Betrek daarom zoveel mogelijk verschillende medewerkers om een duidelijk beeld te krijgen van welke zaken er in jullie fundering ontbreken of beter kunnen.

2. Maak werk van de organisatiecultuur
Stel aan de hand van de feedback van medewerkers vast welke zaken, zoals waarden en omgangsvormen, essentieel zijn voor een fijne, veilige en betrouwbare werkomgeving. Zet vervolgens jullie gemeenschappelijke visie op papier, net als de belangrijkste doelstellingen, waarden en regels. Door deze belangrijke aspecten van de organisatiecultuur helder te communiceren, binnen de gehele organisatie, bevorder je de verbinding binnen het team en zorg je ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan.

Laat de organisatiecultuur duidelijke doorklinken in alle communicatie, al vanaf het eerste contact met kandidaten. Zo weten potentiële medewerkers goed wat ze kunnen verwachten – en wat van hen verwacht wordt als nieuwe collega.

3. Geef positief leiding en handel vanuit vertrouwen 
Ga na op welke manieren je positiever kunt leidinggeven. Van het geven van complimenten tot aan het oprecht interesse tonen in iemands persoonlijke situatie of ambities. Stop met het controleren van je team, maar handel voortaan meer vanuit vertrouwen.

Maakt iemand een keer een fout? Stel medewerkers gerust en bied een helpende hand wanneer dit nodig is. Op deze manier zorg je voor een veilige werkomgeving, waarin medewerkers zich gezien en gesteund voelen – ook als ze een keer een steekje laten vallen.

Leidinggevenden zijn bepalend voor een prettige werksfeer en het werkplezier. Daarnaast heb je een voorbeeldfunctie. Jij zet de toon. Behandel jij je teamleden goed en met het respect dat zij verdienen, dan zal dit de collegialiteit onderling ook ten goede komen.

4. Optimaliseer processen en wees flexibel
Breng collega’s die affiniteit hebben met digitalisering samen met IT om te bepalen welke processen geoptimaliseerd kunnen worden. Voorkom onnodige handelingen, stress en frustraties; zorg dat zorgmedewerkers zich zoveel mogelijk kunnen richten op dat waar hun hart naar uit gaat: zorg verlenen aan de cliënt.

Heroverweeg ook de manier waarop andere zaken georganiseerd zijn, zoals roosters en vakanties. Stel de medewerkers centraal en pas de manier van organiseren aan op hun thuissituatie en behoeftes.

5. Neem werkplezier en gezelligheid serieus
Net als bij elke verbouwing zijn de inrichting en gezelligheid creëren erg belangrijk – en leuk! Nu de stevige fundering ligt is het tijd om na te gaan hoe jullie medewerkers net dat beetje extra kunnen bieden om het werkplezier en de sfeer te verhogen.

Bepaal per onderdeel van de medewerkersreis wat er beter, leuker of inspirerende kan. Van wat lekkers bij de koffie, een spontaan kaartje, een vernieuwde ‘medewerkerslounge’ tot aan het aanbieden van interessante cursussen om medewerkers de ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen. De kleinste (woon)accessoires kunnen een groot verschil maken in de (woon)beleving. Op de werkvloer geld precies hetzelfde!

 

Alleen met een stevige fundering, waardoor iedereen zich ‘gedragen’ voelt, kun je bouwen aan een optimale medewerkersbeleving – zonder scheuren. Door eerst samen te werken om een stevige fundering te leggen, kunnen vervolgens de verschillende aspecten binnen de medewerkersreis opnieuw ingericht en verbeterd worden. Voor meer werkplezier, een betere sfeer en meer voldoening. Kortom: voor blije en blijvende medewerkers!

Gerry De Valk – Medewerkersreizen in de zorg

Als expert op het gebied van medewerkersreizen in de zorg leert Gerry zorgorganisaties de medewerkersbeleving structureel te optimaliseren – van pre-hire tot retire. Met vernieuwende inzichten en praktische handvatten helpt Gerry organisaties de medewerkers en hun behoeftes centraal te stellen – mét trots. 

Met als resultaat? Meer zorgtalent, minder verzuim en verloop.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek in.