HR neem de lead

Personeelstekort in de zorg? HR neem de lead met deze 11 stappen 

Geschreven door: Gerry de Valk
Gepubliceerd op: 31 okt 2022

De personeelskrapte breekt momenteel alle records. Nog nooit waren er zoveel mensen aan het werk. Tegelijkertijd was het aantal openstaande vacatures niet eerder zo hoog. Om het werk toch gedaan te krijgen, moeten we zaken anders organiseren, waarbij HR de lead dient te nemen als strategisch partner.

De lead nemen als strategisch partner – van strategie tot implementatie
Het appèl op de afdeling HR is groot en anders dan voorheen. HR is geen verlengstuk meer van de directie of een afdeling die verantwoording aflegt aan de financiële afdeling. Er wordt verwacht dat HR strategische meerwaarde biedt. Maar hoe doe je dat als HR-team?

Strategische meerwaarde bieden is iets anders dan je iedere keer voor het karretje van de manager laten spannen omdat zij het zo druk heeft. Het gaat niet over vasthouden aan procedures en regels waar iedereen van moet zuchten. Of jezelf HR-businesspartner noemen en je agenda vervolgens vol plannen met operationele en routinematige HR-klussen. Strategische meerwaarde betekent de lead nemen en niet alleen een strategie bedenken, maar deze ook uitvoeren.

Een duurzame oplossing vraagt om denken op de lange termijn
In de tijd dat ik leidinggevende was van een artsenteam, zei één van de dokters een keer tegen mij: ‘we zijn heel goed in snel een diagnose stellen en gaan dan direct handelen.’ Dat zie je veel in de zorg. We gaan voor de korte termijn, adrenaline en actie. Ook binnen de HR zie je dit korte termijn denken terug. Maar dit resulteert niet in lange termijn en duurzame oplossingen.

Als het om het personeelstekort oplossen gaat, lijkt het soms alsof er een verbod staat op eerst echt goed nadenken en analyseren wat er nu werkelijk aan de hand is. We zijn al met oplossingen bezig terwijl we niet eens weten wat het probleem is. Sterker nog: of er wel een probleem is.

Om het personeelstekort op te lossen, erger te voorkomen en de negatieve consequenties van het tekort in te perken, dient HR de lead te nemen. Juist nu.

HR neem de lead met deze 11 stappen:

1. Herpositioneer HR binnen de organisatie
Maak duidelijk welke plek HR binnen de organisatie voortaan gaat innemen. Maak afspraken over verantwoordelijkheden en medezeggenschap en communiceer deze met de verschillende lagen binnen de organisatie. Neem de nieuwe positie niet alleen aan op papier, maar gedraag je er als team ook naar.

2. Formuleer een krachtige medewerkersambitie
Laat het werkplezier en de medewerkersbeleving niet aan toeval over. Formuleer een krachtige medewerkersambitie en de concrete doelstellingen die daarbij horen. Maak een praktisch plan van aanpak en stel eindverantwoordelijken aan die erop toe zien dat de verschillende doelstellingen behaald zullen worden.

3. Formeer een sterk en wendbaar HR-team
Neem jullie HR-team onder de loep om vast te stellen over welke aanvullende competenties de teamleden nog meer beschikken, zoals creativiteit, marketing, vindingrijkheid of projectmatig en resultaatgericht werken. Maak werk van een sterk en wendbaar HR-team, waarmee je zowel een nieuwe strategie kunt bepalen als implementeren.

4. Werk aan volwassen en wederkerige arbeidsrelaties
Stap zoveel mogelijk af van hiërarchische verhoudingen op de werkvloer en geef medewerkers de ruimte hun mening te geven en initiatief te nemen. Werk aan volwassen en wederkerige arbeidsrelaties en neem medewerkers – en hun ideeën – serieus. Luister naar medewerkers en gebruik hun feedback en inzichten in je voordeel.

5. Pak HR-thema’s dwars door alle silo’s heen aan
HR-thema’s spelen binnen alle lagen en afdelingen. Om deze effectief en duurzaam te verbeteren, dienen deze dwars door alle silo’s heen aangepakt te worden – in samenwerking met uiteenlopende collega’s. Gebruik de medewerkersreismethode om de medewerkersbeleving stap voor stap – in korte sprints – door de gehele organisatie te verbeteren.

6. Laat de HR-visie aansluiten bij de ambitie van de organisatie
Wil jullie organisatie groeien of uitblinken in een geweldige cliëntbeleving? Laat de HR-visie aansluiten bij de ambities en doelstellingen van de organisatie. Werk aan een positieve cultuur binnen de organisatie, die niet alleen voelbaar is voor de cliënt maar juist ook voor de medewerker. Geef medewerkers de mogelijkheid door te groeien binnen hun vakgebied of de organisatie en biedt éérst hun een positieve medewerkersbeleving, dan is die geweldige cliëntbeleving een logisch resultaat.

7. Maak duidelijk welke mensen en middelen nodig zijn
Ga na wie en wat er nodig is om de verschillende doelstellingen binnen de ambities van de organisatie te behalen. Stel samen met je team vast welke mensen, competenties en middelen er nodig zijn en geef mensen de vrijheid om meer of andere verantwoordelijkheden op zich te nemen.

8. Werk als HR nauwer samen met de financiële afdeling
Beschouw de financiële afdeling en HR niet langer als twee verschillende werelden, maar als collega’s die elkaar kunnen versterken. Door nauwer samen te werken worden er eerder oplossingen gevonden waar beiden afdelingen profijt van hebben – op de korte en lange termijn.

9. Handel vanuit vertrouwen in plaats van controle
Door te handelen vanuit vertrouwen in plaats van controle, geef je medewerkersbeleving direct een positieve boost. Medewerkers voelen zich serieus genomen als volwassen professionals, waardoor ze direct meer voldoening uit hun werk zullen halen.

10. Automatiseer HR-processen waar mogelijk
Door waar mogelijk processen te optimaliseren kan er efficiënter gewerkt worden. Dit betekent dat er meer tijd over is om te investeren in medewerkers of creatieve oplossingen die hun beleving positief beïnvloeden. Daarnaast zorgen geautomatiseerde processen voor minder fouten en een consistentere beleving.

11. Dwing medezeggenschap af bij de directie
Laat je horen bij de directie en zeg niet alleen dat je betrokken wilt worden bij directiebesluiten, maar dwing af dat geen besluiten meer genomen worden zonder jou als expert te hebben geraadpleegd.

HR gaat over mensen. Zonder cliënten heb je geen organisatie maar zonder medewerkers ook niet. Dat maakt de expertise van HR onmisbaar wil je als organisatie succesvol zijn. HR moet in de lead, juist nu.  

Word een medewerkersmagneet

Willen jullie als HR de lead nemen in het oplossen van het personeelstekort? Bekijk mijn 2-daagse training speciaal voor HR-teams en word een medewerkersmagneet. Verbeter de beleving, bind & behoud medewerkers.

Gerry De Valk – Medewerkersreizen in de zorg

Als expert op het gebied van medewerkersreizen in de zorg leert Gerry zorgorganisaties de medewerkersbeleving structureel te optimaliseren – van pre-hire tot retire. Met vernieuwende inzichten en praktische handvatten helpt Gerry organisaties de medewerkers en hun behoeftes centraal te stellen – mét trots. 

Met als resultaat? Meer zorgtalent, minder verzuim en verloop.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek in.