Vergroot je verantwoordelijkheid

Het nemen van verantwoordelijkheid**

Wil je evalueren op welke wijze jij verantwoordelijkheid neemt of ontloopt? Beantwoord dan onderstaande vragen. Het maakt je steeds bewuster van je eigen functioneren waardoor je gerichte actie kunt ondernemen. Zo neem je steeds meer verantwoordelijkheid voor je handelen en doen en vergroot je je eigen beslisruimte.

Allereerst de vragen over de externe verantwoordelijkheid, ofwel de naar buiten gerichte verantwoordelijkheid.

 1. Welke irritaties ervaar je bij voorvallen die in je leven gebeuren?
 2. Welke herhaling van taken, rollen of werkzaamheden ontloop je het liefst?
 3. Bij welke bezigheden voel jij je het meest onderbroken als je er niet mee door kunt gaan?
 4. Welke werkzaamheden, taken, rollen wil je beslist niet vervullen?
 5. Op welke wijze pas jij je leven zo aan dat bepaalde verantwoordelijkheden niet meer voor kunnen komen?
 6. Welke verantwoordelijkheden, vanuit jouw perspectief, ontliepen je ouders of opvoeders?
 7. Wat is de top drie van ontlopen van verantwoordelijkheden die je partner, goede vrienden en je kinderen je teruggeven?
 8. Welke verantwoordelijkheden heb je in je pubertijd niet van je vader/moeder of opvoeder meegekregen?

Vervolgens vragen die gaan over het nemen van innerlijke verantwoordelijkheid:

 1. Kun jij verantwoordelijkheid nemen voor wat jij wilt in plaats van wat anderen willen?
 2. Kun jij verantwoordelijkheid nemen voor je inspiratie en gewetensvol handelen?
 3. Kun jij verantwoordelijkheid nemen voor je innerlijke harmonie?
 4. Kun jij verantwoordelijkheid nemen voor je discipline, waardoor je tot afronding van taken kunt komen?

Dit is voor ieder mens zijn basishouding. Alle vier hierboven benoemde verantwoordelijkheden behoren toe aan ieder mens. Ze zijn al ontwikkeld! Alleen, we laten ze soms niet zien doordat ze bedekt worden door oorzaken uit het verleden.

Elk van de vier bovenstaande vragen over het nemen van innerlijke verantwoordelijkheid heeft een type in zich, een onderliggende wijze van beslissingen nemen en informatie verzamelen.

Je irritatieniveau, emotieniveau of andere reacties kunnen je helpen om te ontdekken op welke wijze jij je onttrekt aan het type verantwoordelijkheid.

Intuïtie

De drie onderstaande typeringen zijn gebaseerd op het ontlopen van je verantwoordelijkheid in je intuïtieve kant, die kant in je die informatie geeft vanuit je innerlijk weten.

 • Niet gaan staan voor jezelf
 • Niet willen ontwikkelen via zelfreflectie
 • Vermijden van je eigen overtuiging en toekomstbeeld

Realisme

De volgende drie zijn gebaseerd op het ontlopen van je verantwoordelijkheid in het realisme.

 • Niet afmaken van zaken, ook de voor jou onbelangrijke zaken
 • Niet gaan staan voor materiele zaken die belangrijk zijn
 • Niet willen onderzoeken van bepaalde mogelijkheden, gebeurtenissen etc.

Gevoel

De volgende drie zijn gebaseerd op het ontlopen van je verantwoordelijkheid voor je gevoelskant.

 • Niet willen ervaren en voelen van je empathie voor jezelf en voor anderen
 • Niet krachtig willen (mee)besluiten en oordelen
 • Niet willen gaan staan voor je betrokkenheid bij bedrijf of mens

Ratio

De volgende drie zijn gebaseerd op het ontlopen van je verantwoordelijkheid voor je rationele kant.

 • Niet in contact willen zijn met anderen, er voor weglopen
 • Niet kunnen meebewegen in harmonie met anderen
 • Niet eenvoudig kunnen samenwerken

** uit Human Being Management (HBM), de vernieuwde managementfilosofie – Ed J. Baas. Tevens grondlegger van de ACT-meting.