Het is de manager. Punt uit.

Geschreven door: Gerry de Valk
Gepubliceerd op: 24 jun 2019

Managers zijn overbodig. Het moet zelfsturend. Nee, zelforganiserend. Het einde van de manager. We gaan ontmanagen. We hebben geen managers nodig. Managen is flauwekul.

Stapels boeken zijn vol geschreven over nut en noodzaak van het schrappen van complete managementlagen. Nu is er het boek ‘It’s the Manager’, geschreven door Jim Clifton en Jim Harter. Beiden werkzaam bij Gallup, een Amerikaans onderzoeks- en adviesbureau.

Een jaar lang intensief onderzoek heeft volgens de schrijvers aangetoond dat het hebben van excellente managers de cruciale factor is in het succes van je bedrijf.

Excellente managers kunnen inspireren, hebben oog voor talenten van hun medewerkers. Die daardoor de beste resultaten halen.

Excellente managers zijn managers die kunnen inspireren, die oog hebben voor de talenten van hun medewerkers en die daardoor de beste kwalitatieve en kwantitatieve resultaten behalen.

Klinkt logisch zou je zeggen toch? Maar… Hoe vaak gebeurt het niet dat een manager wordt aangesteld en vervolgens wordt bedolven onder allerlei administratief werk. Dat inspireren doe je maar op donderdag tussen 4 uur en half 5, eerst moet het echte werk af.

De werkelijkheid: inspireren? Dat doe je maar op donderdag tussen 4 en half 5. Eerst moet het werk af.

Wat de schrijvers ook aangeven is dat er dan wel steeds allerlei nieuwe managementboeken verschijnen, maar dat er de laatste 30 jaar maar bijzonder weinig echt vernieuwends is ontwikkeld als het gaat om de praktijk van het management. En passen we oude methodes toe op een nieuwe werkelijkheid. 

Oef. Denken we dat we zo goed bezig zijn, gaan we helemaal niet met de tijd mee.

De werkelijkheid is dat de nieuwe generatie medewerkers zich wil ontwikkelen en betekenisvol werk wil doen. Ze willen geen baan waarin controle de boventoon voert. Communiceren, tegenspraak kunnen geven zonder dat je kop eraf gaat, sterke punten ontwikkelen: daar gaan ze voor. 

De veranderingen gaan snel. Als organisatie moet je daarop anticiperen. Er wordt gewerkt met medewerkers in loondienst, er zijn ZZP’ers en uitzendkrachten. We willen de beste medewerkers aantrekken en vasthouden. De resultaten moeten goed zijn. Efficiënt werken is belangrijk maar de slavernij is afgeschaft. Plezier is ook belangrijk.

De onderzoekers van Gallup zeggen: het is de manager. 

De manager is de belangrijkste persoon om teams door alle veranderingen heen te loodsen. Zij zijn dé succesfactor van je organisatie. Heb je fantastische managers die er voor zorgen dat medewerkers blijvend optimaal presteren dan worden de afgesproken resultaten behaald. Plus, wat ook fijn is – medewerkers hebben een mooie baan. Laten ze dat nu net zoeken.

Managers zijn dé succesfactor van de organisatie. De belangrijkste persoon om teams door de veranderingen heen te loodsen.

Als ik jullie nou één tip mag geven beste leiders van organisaties, heb oog en hart voor je managers. Dat gaat je veel opleveren.

Ben jij zelf een manager? Mijn beste tip: om medewerkers door veranderingen heen te loodsen, ken je hun talenten en drijfveren. Maak je er gebruik van. Duw ze vooral niet allemaal in hetzelfde hokje, verwacht niet dezelfde output. Vermijd die eenheidsworst. Medewerkers laat je excelleren door hun talenten te gebruiken. 

Hartelijke groet,

Gerry de Valk