Gelet op de thans ontstane situatie…

Geschreven door: Gerry de Valk
Gepubliceerd op: 25 apr 2016

Uit onderzoek van BDO blijkt dat Nederlandse zorginstellingen niet goed raad weten wat hun antwoord moet zijn op de voortdurende veranderingen. Maar negen procent heeft voldoende verandervermogen en kan daadwerkelijk de slag maken naar het leveren van betere of efficiëntere zorg. 

Zeven op de tien instellingen is niet goed in veranderen. Daardoor holt de kwaliteit achteruit en lopen ze het risico als bedrijf onderuit te gaan.

Vaak ontbreekt daadkracht en leiderschap. Strategische plannen te over, maar een goede vertaling naar het dagelijkse hoe en wat ontbreekt.

Vorige week ging opnieuw een zorginstelling failliet, Diafaan deze keer. Het zal niet de laatste zijn, schat ik zo in. 

En bij ieder faillissement waarover ik lees, denk ik weer even terug aan de periode van het faillissement van mijn eigen zorgbedrijf Liv voeding- & leefstijladvies. Dit faillissement werd veroorzaakt doordat binnen 6 maanden de vergoeding voor dieetadvies uit het basispakket werd gehaald en dat was 85% van onze inkomstenstroom.

Maar ik heb ook vaak genoeg kritisch gereflecteerd op mijn eigen rol destijds als DGA. Wat had ik anders kunnen doen? Daarvan neem ik mijn lessons learned mee in alles wat ik nu doe en onderneem.

Nu kunnen we al die bestuurders en managers de schuld van het ontbreken van leiderschap, maar hoe ga jij met veranderingen om?

Pak jij regie?

Heb je een duidelijke koers, zodat je weet wanneer je ja zegt en wanneer je nee zegt?

Waar investeer je in zodat je kwaliteit kunt blijven leveren?

Toen Liv net failliet was, stuurde de curator mij de volgende mail.

Gelet op de thans ontstane situatie wil ik je verzoeken vanaf morgen niet meer aanwezig te zijn op het bedrijf en geen contacten te leggen met de werknemers. Ik heb de bevoegdheid je dit kenbaar te maken. Ik besef me dat dit zeer negatief bij je overkomt, maar ik meen dat ik niet anders kan…. ”.

In één mail was ik alle regie kwijt.

Zorg dat jij de regie niet kwijtraakt.