Waar geen hond naar wil luisteren

Het belang van werkplezier in de zorg

Geschreven door: Gerry de Valk
Gepubliceerd op: 9 mei 2022

Zonder werkplezier, geen zorgpersoneel

Wim Drent werkte als DJ bij de piratenzender Radio Continu in Stadskanaal. Hij zit al 35 jaar in het radiovak en houdt ervan om piratenmuziek en polka te draaien. De directie van Radio Continu had een nieuw muziekbeleid opgesteld en de playlist daarop aangepast. Daar was Wim het niet mee eens.

Volgens Wim stonden er platen op de playlist ‘waar geen hond naar wilde luisteren.’ Toen Wim de directie liet weten dat hij niet echt vrolijk werd van de nieuwe playlist, werd hem kenbaar gemaakt dat hij zich moest aanpassen of anders kon vertrekken.

Dat laatste heeft Wim gedaan. Live tijdens de radio-uitzending liet Wim weten per direct te stoppen.  Je moet altijd plezier hebben in je werk, vond hij en dat had hij niet meer. Wim deed de zender uit, liet een automatische noodband lopen en dat was dat.

Covid heeft het verloop in de zorg verhoogd

In Amerika hebben in 2021 meer 47 miljoen mensen ontslag genomen en dat was een record. Ook in andere landen is deze trend gaande. Het wordt ook wel The Great Resignation genoemd. Een trend die al voor de pandemie in gang was gezet, is door Covid versneld.

En hoewel het in Nederland niet zo’n vaart loopt met het massaal ontslag nemen, is het wél steeds meer merkbaar in de zorg. Maar liefst 1 op de 3 nieuwe zorgmedewerkers is binnen 1 jaar weer weg.

Anthony Klotz, een professor in management aan de universiteit van Texas is de bedenker van de term The Great Resignation. Hij doet onderzoek naar mensen die ontslag hebben genomen en wordt soms ook wel de exodusexpert genoemd. Het blijkt dat wanneer iemand het besluit neemt om te stoppen met zijn of haar baan, er van binnen iets veranderd. En die verandering is niet altijd in positieve zin.

Negatieve werkgeversreputatie gevolg van vertrek

Voor het besluit om ontslag te nemen, is het de organisatie die de macht in handen heeft. De organisatie kan besluiten dat de medewerker moet vertrekken en hij of zij heeft dat inkomen nodig. Besluit een medewerker zelf weg te gaan? Dan ligt voor het gevoel de macht aan de kant van de zorgmedewerker.

Medewerkers nemen soms ontslag op een manier die ze niet echt siert in een poging om quitte te komen staan. Door bedrijfsinformatie mee te nemen, onaardige dingen te plaatsen op social media, de plaatselijke fanfare te laten spelen op het moment dat jij je baas verteld dat je ontslag neemt (dat gebeurt in Amerika) of door, zoals Wim in een radio-uitzending, het bijltje erbij neer te gooien.

Om te voorkomen dat het verloop van personeel – en de negatieve gevolgen daarvan – de spuigaten uitloopt, dien je te weten wat het verloop veroorzaakt. Zo kun je tijdig ingrijpen, het werkplezier verhogen en de medewerkersbeleving verbeteren. Met als resultaat? Excellent werkgeverschap en tevreden zorgmedewerkers.

Zo voorkom je verloop in de zorg én de negatieve gevolgen daarvan

Wat zijn de voornaamste redenen voor zorgmedewerkers om te vertrekken? Hoe kun je het werkplezier van zorgmedewerkers verhogen? Welke negatieve gevolgen brengt verloop met zich mee? Hoe kun je de negatieve gevolgen van verloop zoveel mogelijk voorkomen? Wat is boomerang-employment en hoe kan dit tóch nog in je voordeel werken?  Zo voorkom je verloop in de zorg én de negatieve gevolgen daarvan.

1. Achterhaal wat de belangrijkste redenen zijn voor vertrek

Ons werk is bepalend voor ons welzijn. Het belang van werkplezier en een positieve medewerkersbeleving is dan ook enorm groot. Het kwartje kan twee kanten opvallen.

Welke kant valt hij op binnen jullie organisatie?

  • Zorgt werk voor voldoening bij medewerkers of voor frustratie en stress?
  • Kan een medewerker met plezier zijn of haar werk doen of is hier nauwelijks ruimte voor?
  • Zorgt de organisatiecultuur voor verbinding of juist afstand?
  • Werken jullie met een hecht team of vallen er mensen buiten de boot?
  • Kunnen medewerkers zich optimaal ontwikkelen of is dit geen prioriteit?
  • Luisteren jullie naar de wensen van medewerkers of zij alleen naar die van jullie?

Door vaker in gesprek te gaan met medewerkers, achterhaal je al snel wat ervoor zorgt dat mensen vertrekken. Vaak is het een opeenstapeling van dingen die zorgt voor ontevredenheid. Misschien kun je niet alle onvrede wegnemen, maar je kunt wel heel gericht aan de slag gaan met het verbeteren van de medewerkersbeleving. Kleine aanpassingen maken vaak al een groot verschil. Zo verlaag je die stapel en verhoog je het werkplezier, waardoor medewerkers tóch graag voor je blijven werken.

2. Voorkom negatieve gevolgen van vertrekkend zorgpersoneel

Besluiten zorgmedewerkers toch om te vertrekken? Zorg dan voor een positief afscheid en een blijk van waardering. Zo voorkom je dat iemand boos de deur uitstapt en wellicht andere werknemers met zich meetrekt. De kans dat iemand slechte recensies achterlaat op websites zoals Glassdoor is minder groot. Wie weet raakt de medewerker zelfs bereid om terug bij je in dienst te treden. Boomerang-employment wordt dat genoemd.

Om de kans op boomerang-employment te verhogen is het belangrijk betrokken te blijven bij je oud-medewerker. Laat zien dat je hem of haar écht het beste wenst en schrijf een positieve aanbevelingsbrief. Stel voor om ook achteraf nogmaals zijn of haar wensen te bespreken. Zo kun je werk maken van een positievere medewerkersbeleving en meer verloop van personeel voorkomen. Geef aan dat de deur altijd openstaat.

Met een steeds kleiner wordende pool aan nieuw zorgmedewerkers, zijn je huidige werknemers goud goed om te koesteren en je oud-medewerkers je belangrijkste kandidaten!

Door vaker in gesprek te gaan met medewerkers kun je achterhalen wat ervoor zorgt dat zij de organisatie verlaten. Met kleine aanpassingen kun je al een groot verschil maken, het werkplezier verhogen en het verloop verlagen. Mocht een medewerker toch besluiten om te vertrekken, dan is het belangrijk om te zorgen voor een positief afscheid. Door oprecht betrokken te blijven bij je oud-medewerker, vergroot je de kans op boomerang-employment, waar je met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt zeker bij gebaat zal zijn.  

Gerry De Valk – Medewerkersreizen in de zorg

Als expert op het gebied van medewerkersreizen in de zorg leert Gerry zorgorganisaties de medewerkersbeleving structureel te optimaliseren – van pre-hire tot retire. Met vernieuwende inzichten en praktische handvatten helpt Gerry organisaties de medewerkers en hun behoeftes centraal te stellen – mét trots.

Met als resultaat? Meer zorgtalent, minder verzuim en verloop.
Plan een vrijblijvend adviesgesprek in.