Een andere invalshoek om te ontdekken of je een aantrekkelijke werkgever bent

Geschreven door: Gerry de Valk
Gepubliceerd op: 8 dec 2021

In veel organisaties worden exitgesprekken gehouden. Je wilt graag weten waarom medewerkers vertrekken en het is een manier om te ontdekken of je een aantrekkelijke werkgever bent.

Medewerkers die vertrekken kennen de organisatie, hebben niks meer te verliezen en kunnen daarom vrijuit spreken over de voor- en nadelen van het werken in de organisatie.

Nuttig. Als je ook wat met de resultaten doet.

Deze week wil ik het echter hebben over een andere invalshoek om te ontdekken of je een aantrekkelijke werkgever bent.

Namelijk onderzoek doen naar de medewerkers die niet vertrekken. De meest loyale medewerkers.

Of zijn het in jouw ogen de meest vastgeroeste?

Op z’n minst is het interessant om met ze in gesprek te gaan. Stel ze vragen als:

  • Waarom houden ze zo van de organisatie?
  • Wat zijn hun beste ervaringen?
  • Wat zijn hun minste ervaringen?
  • Waarom blijven ze?
  • Wat moet de organisatie behouden?
  • Wat moet er veranderen?
  • Hoe zouden ze de cultuur omschrijven?

Als je deze groep medewerkers zonder oordeel en oprecht geïnteresseerd vraagt naar hun ervaringen en suggesties dan haal je enorm veel waardevolle informatie op.

Kijk naar de organisatie door de ogen van deze medewerker. Daarbij gaat het niet om de organisatie maar om de mensen die in de organisatie werken. Niet om jij maar om zij.

Het gaat om het creëren van een organisatie die past bij de medewerkers die je nodig hebt.

Dat betekent anders kijken, luisteren en doen. Niet de processen maar de ervaringen staan centraal.

Niet het verhogen van de efficiëntie maar het faciliteren van de medewerkers zodat zij hun werk beter kunnen doen, staat centraal.

Bouwen aan een organisatie met een medewerkergedreven cultuur begint met het anders stellen van vragen. Namelijk vanuit het perspectief van de medewerker en oprecht begrijpen wat hij of zij wel en niet nodig heeft om zijn of haar werk goed te doen.

Kijk vervolgens of je oplossingen kunt ontwerpen die aan deze verwachtingen voldoen. En als je niet aan bepaalde verwachtingen kunt voldoen; ga deze managen. Dat niet alles kan, begrijpen medewerkers echt wel.

Hartelijke groet,

Gerry