Verzuim zorgpersoneel voorkomen – zo zorg je voor blije én gezonde medewerkers

Verzuim zorgpersoneel voorkomen – zo zorg je voor blije én gezonde medewerkers

Geschreven door: Gerry de Valk
Gepubliceerd op: 15 mrt 2022

Ziekte en verzuim in de zorg terugdringen  

Hoeveel zieken zijn er vandaag en wie neemt de werkzaamheden over? Elke dag is het weer een uitdaging om het ziekteverzuim op te vangen. Want hoe meer uitval, des te meer werkdruk voor het overige personeel. Het is dan slechts een kwestie van tijd dat de volgende zich ziekmeldt.   

Er worden wel uitzendkrachten ingeschakeld, maar met het huidige personeelstekort in de zorg kan dat ook een flinke uitdaging zijn. Daarnaast zorgt het wisselende personeel soms voor onduidelijkheden, spanningen en frustraties in het team – met de gevolgen van dien.   

Het is tijd om het ziekteverzuim effectief aan te pakken met een preventief verzuimbeleid. De sleutel om verzuim tegen te gaan? Tevreden medewerkers.   

Zo houd je zorgmedewerkers tevreden én gezond – 5 tips  

Om ziekteverzuim terug te dringen is een positieve medewerkersbeleving van groot belang. Want een medewerker met een positieve beleving, is tevreden en heeft plezier in zijn of haar werk. Een medewerker ervaart minder weerstand en stress waarmee langdurig ziekzijn en doorlopend verzuim kan worden voorkomen. Door de medewerkers en hun behoeftes centraal te stellen kan verzuim in de zorg worden teruggedrongen – op de korte en lange termijn.   

1. Zorg voor een goede on-boarding en prettige inwerktijd 

Als een nieuwe medewerker wordt aangenomen is het belangrijk deze vanaf het begin af aan een positieve beleving te bieden. De eerste indruk, die al tot stand komt tijdens het sollicitatieproces, is belangrijk. De tijd die volgt direct na het aannemen van een medewerker nog meer.  

Zorg ervoor dat iemand zich direct onderdeel voelt van het team. Stuur een welkomstgeschenk en laat het team alvast kennismaken. Zo kan een medewerker met een gerust hart aan zijn of haar eerste werkdag beginnen.  

Bied de medewerker alle informatie die hij of zij nodig heeft, voor en tijdens de eerste werkdagen. Geef een volledige rondleiding en uitleg over de gang van zaken. Stel de medewerker aan andere collega’s voor en geef hem of haar genoeg gelegenheid om vragen te stellen.  

Geef teamgenoten duidelijke aanwijzingen om hun nieuwe collega goed te begeleiden. Plan als leidinggevenden een vast moment in om de eerste werkervaringen te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.  

Klinkt dit als veel werk waar jullie eigenlijk geen tijd voor hebben? Deze tijd betaalt zich zeker terug in minder verzuim op de lange termijn!

2. Creëer een prettige cultuur om ziekteverzuim tegen te gaan

Je medewerkers brengen een groot deel van hun leven op de werkvloer door. Het is essentieel dat de cultuur en de sfeer die daar heerst prettig, veilig en consistent zijn. In plaats van de cultuur aan toeval over te laten, kun je deze ook bewust creëren.  

Zet duidelijk op papier welke normen en waarden jullie als organisatie hanteren, wat jullie visie is en wat de omgangsregels zijn. Communiceer deze helder met het team en laat deze niet alleen zien in woorden, maar óók in daden. Creëer wederzijds respect binnen het team en zorg ervoor dat iedereens neus dezelfde kant op staat. 

Wees als werkgever attent en laat met regelmaat blijken dat jullie de medewerkers waarderen. Dit kan in de kleine dingen zitten, zoals af en toe trakteren op iets lekkers bij de koffie en het sturen van verjaardagskaarten. Maar denk ook aan kerstborrels, jubileum cadeaus, teamuitjes of inspiratiemiddagen.  

Door te investeren in een prettige cultuur en het werkgeluk van medewerkers wordt doorlopend verzuim voorkomen. 

3. Bied medewerkers een aanspreekpunt of vertrouwenspersoon

Opgekropte gevoelens, een te hoge werkdruk en kleine voorvallen kunnen grote gevolgen hebben. Het werkgeluk wordt verminderd, medewerkers ervaren steeds meer stress en er ontstaan spanningen in het team.  

Door een duidelijk aanspreekpunt of vertrouwenspersoon aan te stellen, blijven medewerkers minder lang met hun problemen en ongenoegen rondlopen. Medewerkers voelen zich gehoord en serieus genomen. Er kan op tijd ingegrepen worden om werkdruk te verlagen, spanningen en andere obstakels worden eerder bespreekbaar.  

Instrueer zowel de zorgmanager zich open op te stellen als aanspreekpunt, als een collega buiten het team. Dit geeft de medewerker de ruimte om hun zorgen met een objectief persoon te bespreken. Ook zorgen de verschillende perspectieven en posities van de vertrouwenspersonen voor meer mogelijkheden om situaties aan te vliegen en op te lossen.  

Door problemen van medewerkers serieus te nemen en op tijd gehoor te geven aan hun wensen, waarborgen jullie het werkgeluk en welzijn van medewerkers. 

4. Stel tijdens evaluatiegesprekken wensen en ambities centraal

Werk is belangrijk voor een mens. Het geeft voldoening, bevordert de persoonlijke ontwikkeling en geeft de eigenwaarde een boost. Het is dus belangrijk medewerkers de ruimte te geven om aan te geven wat hun ambities zijn. Bespreek de doorgroeimogelijkheden of eventueel extra verantwoordelijkheden die iemand graag op zich zou willen nemen. Laat zien dat je talenten opmerkt en waardeert.  

Geef ook ruimte aan de medewerker om persoonlijke wensen te bespreken. Wellicht zijn er zaken die de medewerker belemmeren in zijn of haar werk die relatief eenvoudig kunnen worden opgelost. Voor jullie is het wellicht een kleine moeite, voor de medewerker kan het een groot verschil maken.  

Daag je medewerkers uit de beste versie van zichzelf te zijn op de werkvloer; daar zijn jullie beiden bij gebaat! 

5. Stel je flexibel op om ook stress buiten werk te voorkomen

Iedereens privé situatie is anders. Waar de één er alleen voor staat als moeder, kan de ander de zorg dragen voor een ziek familielid of druk zijn met een studie. Wees op de hoogte van de verschillende thuissituaties, toon interesse en begrip. Zorg dat medewerkers zich gehoord en begrepen voelen, zodat zij ook eerder durven aan te geven wat zij nodig hebben.  

Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat een moeder zich ontzettend moet haasten om haar kind naar school te brengen en op tijd op werk te verschijnen. Wellicht kan er gekeken worden of zij 15 minuten later kan beginnen, wat precies de speling geeft om stress te voorkomen. Vraag aan de medewerker die zorg draagt voor een ziek familielid of jullie hem of haar ergens mee kunnen ondersteunen, al is het alleen door advies te geven.  

Een goede en betrokken werkgever ben je niet alleen op de werkvloer, maar óók daarbuiten.  

De medewerkersreis bepaalt de beleving – en de beleving bepaalt het werkgeluk en welzijn van de medewerker. Door goed na te gaan welke momenten en ervaringen de beleving positief én negatief kunnen beïnvloeden, kan er actief gewerkt worden aan een optimale beleving. Vaak maken kleine veranderingen of gebaren al een groot verschil. Door stress te verlagen en het werkgeluk te verhogen, kan het ziekteverzuim drastisch worden teruggedrongen – op de korte én lange termijn.  

Gerry De Valk – Medewerkersreizen in de zorg

Als expert op het gebied van medewerkersreizen in de zorg leert Gerry zorgorganisaties de medewerkersbeleving structureel te optimaliseren – van pre-hire tot retire. Met vernieuwende inzichten en praktische handvatten helpt Gerry organisaties de medewerkers en hun behoeftes centraal te stellen – mét trots.

Met als resultaat? Meer zorgtalent, minder verzuim en verloop.