Flexpersoneel in de zorg is géén tijdelijk fenomeen. Wen er maar aan!

Geschreven door: Gerry de Valk
Gepubliceerd op: 1 nov 2018
Het is niet normaal. Voortdurend zijn er wisselingen in het team waarin ik werk en de stroom uitzendkrachten is eindeloos. Ik word er niet goed van. De helft van die uitzendkrachten kan het werk niet aan, komt niet opdagen of heeft geen idee hoe ze met cliënten moet omgaan. Wij moeten het steeds maar weer oplossen. Dus als ik dan de nieuwe planning zie met weer zoveel uitzendkrachten denk ik, nee toch niet weer een <naam uitzendbureau>.”

Ik zat ergens te wachten en ik ontkwam er niet aan om naar dit telefoongesprek te luisteren. Mensen die telefoneren praten vaak nogal luid. Net zoals groepjes wielrenners die al fietsend met elkaar praten, maar dat terzijde. Hoe vaak zou het gebeuren? Uitzendkrachten inhuren want we krijgen het rooster of de planning niet rond. Vervolgens worden die uitzendkrachten bij binnenkomst zo’n beetje met de nek aangekeken. Amper wegwijs gemaakt maar teamleden die wel mopperen als uitzendkrachten iets niet kunnen vinden of niet goed doen. Minderwaardig worden behandeld en zich altijd moeten aanpassen.

Ik zag het bij onze zoon die productiewerk ging doen. Op de fiets naar de fabriek, nog amper werkervaring dus stik nerveus om vervolgens uitgekafferd te worden toen er iets fout ging bij de productielijn. Dat werd een korte uitzendcarrière bij dat bedrijf kun je je voorstellen. Gelukkig werkt hij inmiddels bij een bedrijf dat wel heeft nagedacht over een uitzendkracht-vriendelijk beleid.

De zorg gaat inmiddels bijna ten onder vanwege de inhuur van flexpersoneel, zo konden we afgelopen week in de krant lezen na het faillissement van een aantal ziekenhuizen.

Dan zou ik zeggen: als de sodemieter aan de slag om ervoor te zorgen dat het ingehuurde flexpersoneel zich méér dan welkom en gewaardeerd voelt. Het kost immers al genoeg.

Weet jij als leidinggevende eigenlijk hoe het gaat in je team of op je afdeling als er een uitzendkracht (of ZZP’er) begint? Ben je er wel eens bij aanwezig? Hoe is het welkom en het inwerken geregeld? Wordt er vooraf informatie gestuurd? Is het team geïnformeerd? Wordt er een goede instructie gegeven over het werken met de diverse systemen (want dat verschilt nogal eens per organisatie) en wat je als medewerker waar moet opschrijven of wat je waar in het dossier terug kunt vinden?

Daarnaast is het zinvol om te onderzoeken wat je sowieso kunt doen om een meer stabiel team te bouwen. Wat is de oorzaak dat je zoveel flex nodig hebt?
Als het gaat over het inhuren van flexpersoneel hoor ik nu nogal eens een ondertoon alsof het een tijdelijk fenomeen is. Straks, ja straks wordt het beter/rustiger/strakker georganiseerd in ons team en dan hebben we bijna geen flex meer nodig.

Ik zou eerder zeggen: wen er maar aan dat uitzendkrachten en ZZP’ers een vast onderdeel van het team vormen. Want steeds meer zorgmedewerkers willen – net als in alle visies en missies van zorgorganisaties eigen regie voor de cliënt of patiënt wordt gepredikt – autonomie en zelf kunnen beslissen wanneer ze al dan niet werken. Net als de meerderheid van het vast personeel waarschijnlijk.

Hartelijke groet,
Gerry de Valk

Talentontwikkeling betekent dat je de talenten van alle medewerkers optimaal inzet. Sinds kort ben ik gecertificeerd om de APK-meting af te nemen. Dankzij de APK-meting ontdek je snel waar de kansen liggen in je team of organisatie om te verbeteren. Of bij jezelf, dat kan ook.

Ben je benieuwd wat de APK voor jou persoonlijk of voor je team kan betekenen? Kom dan vrijblijvend met mij in gesprek. Neem contact op via gerry@gerrydevalk.nl , bel 06-11641564 of lees hier meer over hoe een APK je weer laat ontdekken hoe je ervoor staat met je werk en waar je persoonlijke groei zit.