Ik verwacht ook wel eens wat

Generatie Z (en Y) in de zorg – binden, behouden én optimaal benutten

Geschreven door: Gerry de Valk
Gepubliceerd op: 7 jun 2022

Wat verwachten kandidaten in de zorg?

‘Ik verwacht ook wel eens wat’, zei mijn moeder dan, ‘maar dat wil nog niet zeggen dat ik het ook krijg’. Dat antwoord kreeg ik vroeger als klein meisje nogal eens als ik vroeg om iets lekkers. Om het vervolgens niet te krijgen. Balen natuurlijk.

De laatste tijd geef ik regelmatig online-trainingen over het dichthouden van de achterdeur in zorgorganisaties. Meerdere deelnemers vertelden dat medewerkers steeds minder trouw zijn aan de organisatie. Dit geldt helemaal voor jonge medewerkers die nog maar kort in dienst zijn.

Uit interviews met deze nieuwelingen kwam als reden onder meer naar voren dat de verwachtingen die tijdens het sollicitatiegesprek – en in de aanloop naar de 1e werkdag waren gecreëerd – voor het gevoel van die medewerker niet werden waargemaakt. Eenmaal echt aan het werk, blijkt de baan anders dan verwacht en toch best pittig en zwaar te zijn. 

Een tegenvallende medewerkersbeleving in de zorg  

Het blijkt dat nogal wat starters op de arbeidsmarkt met een roze bril aan hun eerste baan beginnen. Om er vervolgens achter te komen dat het toch iets minder roze is dan verwacht. De medewerkersbeleving valt tegen.

Binnen zorgorganisaties wordt er heel veel gewerkt met stagiaires en leerlingen. Generatie Z (en in mindere mate ook Generatie Y) heeft de meeste verwachtingen op het gebied van employee experience. Bovendien zijn zij ook het meest kritisch is over de digitale ondersteuning en de tools waarmee ze moeten werken.

Een leerling van 17 jaar kijkt echt anders naar bepaalde zaken dan een ervaren medewerkers van 42 die al 15 jaar bij jou in dienst is. Wil je echt aansluiten bij de behoeften van je eigen medewerkers dan geldt zeker het motto: one size fits none. 

Generatie Z (en Y) in ze zorg – binden, behouden én optimaal benutten

Om jong zorgtalent te binden en te behouden, is het belangrijk om te weten wat hun verwachtingen precies zijn en hoe je hierop inspeelt. Vervolgens dien je proactief aan de slag te gaan om deze verwachtingen te managen én waar te maken. Verwacht Generatie Z meer op het gebied van digitalisering binnen jullie organisatie? Doe er je voordeel mee en benut hun vooruitstrevende inzichten en digitale skills.

1. Jong zorgtalent aan je binden

Breng verwachtingen in kaart
Om verwachtingen van jong zorgtalent te kunnen waarmaken, is het belangrijk om eerst te weten wat deze verwachtingen precies zijn. Ga in gesprek met jonge medewerkers of vraag nieuwe kandidaten wat zij precies verwachten van hun baan en jullie als organisatie:

 • welke zaken zorgen voor werkplezier?
 • wat is de verwachting op het gebied van werkdruk?
 • wat wordt er verwacht van het team en collega’s?
 • wat is bepalend voor de organisatiecultuur?
 • wat wordt er verwacht van persoonlijke ontwikkeling en groei?
 • wat is de visie op optimaliseren en digitaliseren van processen?

Bepaal welke verwachtingen jullie kunnen waarmaken
Ga als team in gesprek en bespreek de verkregen inzichten. Aan welke verwachtingen voldoen jullie al of wat kunnen jullie doen om bepaalde verwachtingen waar te maken?

Wellicht zijn jullie op bepaalde ideeën gekomen die relatief eenvoudig door te voeren zijn, zoals een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen of het op zijn tijd organiseren van een teamactiviteit. Bepaal van welke verwachtingen jullie werk gaan maken en maak een plan van aanpak om de veranderingen of verbeteringen te implementeren.

Maak een lijst van alle verwachtingen waaraan jullie (gaan) voldoen, om zo een duidelijk en compleet overzicht te hebben van jullie propositie als excellent werkgever.

Manage verwachtingen met heldere arbeidscommunicatie
Kijk eens kritisch naar jullie arbeidscommunicatie, zoals de werken-bij pagina en vacatureteksten. Browse ook eens door recensiewebsites en social media, om te kijken hoe het daar gesteld staat met jullie reputatie als werkgever.

Ga actief aan de slag met het optimaliseren van jullie arbeidscommunicatie en reputatie, op basis van de eerder opgestelde werkgeverspropositie. Benoem duidelijk aan welke verwachtingen jullie kunnen voldoen en blijf eerlijk en oprecht. Laat zien dat jullie de jonge generatie begrijpen en dat er naar ze geluisterd wordt.

Wees eerlijk en oprecht tijdens het sollicitatiegesprek
Stel tijdens het sollicitatiegesprek de wensen van de medewerker centraal. Benut het moment om jullie organisatie als excellent werkgever te verkopen, maar wees eerlijk en transparant. Doe geen beloftes die je niet kunt waarmaken.

Wees ook eerlijk over het feit dat er nog bepaalde zaken zijn die anders of beter kunnen – zoals de digitalisering van processen – en geef aan dat jullie medewerkers hier graag bij betrekken.

2. Starters in de zorg behouden

Zorg voor een verrassende pre-boarding
Laat het waarmaken van verwachtingen niet aan toeval over, maar ga hier actief mee aan de slag. Beloof je een hecht team? Zorg er dan voor dat het team nog voor iemands eerste werkdag kennismaakt. Claim je attent te zijn als werkgever? Stuur na het tekenen van het contract een welkomstgeschenk. Vinden jullie persoonlijke ontwikkeling en ambities belangrijk? Laat een nieuwe medewerker alvast een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen met een loopbaanbegeleider.

Neem de tijd voor een goede on-boarding
Zorg ervoor dat een nieuwe medewerker alle informatie krijgt die hij of zij nodig heeft om zelfverzekerd aan de eerste werkdagen te beginnen. Instrueer het team om de nieuwe medewerker warm te verwelkomen en waar nodig wegwijs te maken binnen de organisatie. Bied nieuwe medewerkers een duidelijk aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon om eventuele obstakels of vragen mee te bepreken.

De on-boarding en de inwerktijd is enorm bepalend voor de medewerkersbeleving en de band die een medewerker met de organisatie opbouwt. Voorkom dat een nieuwe medewerker met onvrede, stress of andere negatieve gevoelens rond blijft lopen; zorg dat de medewerkersbeleving positief is vanaf het eerste moment.

3. Generatie Z in de zorg extra benutten

  Betrek generatie Z bij procesoptimalisatie en digitalisering
  Vraag jonge medewerkers naar hun behoeftes en mening op het gebied van verschillende processen binnen de organisatie. De kans is groot dat zij mogelijkheden zien om bepaalde processen efficiënter in te richten en deels te digitaliseren.

  Begin klein maar denk groot. Bepaal welke kleine aanpassingen direct een verschil kunnen maken. Kijk ook samen naar welke digitale instrumenten ingezet kunnen worden om belangrijke processen op de lange termijn te transformeren.

  Door de jonge medewerkers actief te betrekken bij deze digitale ontwikkelingen, voelen zij zich gewaardeerd en gehoord. Hun visie wordt serieus genomen, net als hun behoeftes.

  Zet generatie Z in als technische buddy’s voor ouder personeel
  Zijn er bestaande of nieuwe instrumenten die moeilijk te implementeren zijn door het gebrek aan technische kennis en skills? Kijk eens naar de mogelijkheden om jongere medewerkers in te zetten als technische buddy’s voor medewerkers die al langer werkzaam zijn.

  Zo voldoe je aan de verwachting van Generatie Z om processen te digitaliseren en neem je frustratie en stress weg bij oudere medewerkers, door hen de technische ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Processen worden efficiënter en de medewerkersbeleving wordt positiever. Win, win!

  Om het verloop van jong zorgtalent te voorkomen is belangrijk om te achterhalen wat hun verwachtingen precies zijn. Zo kunnen jullie nagaan aan welke verwachtingen jullie wel en niet voldoen, waarna er een praktisch plan van aanpak kan worden gemaakt om eventuele verbeteringen door te voeren. Door eerlijk en open te zijn in jullie arbeidscommunicatie en tijdens het sollicitatiegesprek, kunnen verwachtingen worden gemanaged en teleurstellingen worden voorkomen. Door de visie en inzichten van Generatie Z – op het gebied van digitalisering – in te zetten, kunnen processen beter en efficiënter worden ingericht waar de hele organisatie gebaat bij is.

  Gerry De Valk – Medewerkersreizen in de zorg

  Als expert op het gebied van medewerkersreizen in de zorg leert Gerry zorgorganisaties de medewerkersbeleving structureel te optimaliseren – van pre-hire tot retire. Met vernieuwende inzichten en praktische handvatten helpt Gerry organisaties de medewerkers en hun behoeftes centraal te stellen – mét trots. 

  Met als resultaat? Meer zorgtalent, minder verzuim en verloop

  Plan een vrijblijvend adviesgesprek in.