Hoe werkgeluk het geluk van zorgmedewerkers in de weg staat – 5 belangrijke inzichten

Geschreven door: Gerry de Valk
Gepubliceerd op: 5 dec 2022

Wie of wat is verantwoordelijk voor het geluk van zorgmedewerkers?

Bij steeds meer organisaties is werkgeluk een belangrijk thema. Sommige bedrijven stellen Chief Happiness Officers aan en er zijn opleidingen Werkgelukdeskundige. Dan leer je hoe je jouw collega’s gelukkig kunt maken, lees ik op de website van een aanbieder van deze opleiding.  

Bij mij begint het al een beetje te kriebelen.   

Vervolgens las ik in een trainingsaanbod voor teams dat voorheen HR verantwoordelijk was voor de tevredenheid van medewerkers. Maar deze training stelde medewerkers in staat om hun eigen geluk in het werk te vergroten. De organisatie speelt slechts een faciliterende rol.   

Nu begint het bij mij te jeuken.   

Want door werkgeluk op deze manier te benaderen, werk je in je organisatie aan een club van prinsen en prinsessen. Ieder voor zich bezig met hoe ik mijn werk zo prettig of zinvol mogelijk kan doen.   

Terwijl de kracht van de organisatie en haar missie de optelsom van de verschillende individuen moet zijn. Klantgericht werken betekent met z’n allen hetzelfde doen richting de klant. Niet ieder voor zich klantgericht werken.  

Medewerkers en de organisatie zorgen samen voor het échte geluk 

Werkgeluk of wat mij betreft met plezier en betrokkenheid je werk doen, gaat over met elkaar gaan en staan voor een gezamenlijk doel. We hebben een klus te klaren, een opdracht te doen of misschien zelfs een verlangen om met dit bedrijf de wereld beter te maken. En ieder individu levert een bijdrage aan die gezamenlijke ambitie.   

Juist dat is zo belangrijk omdat ieder individu van waarde wil zijn en een bijdrage wil leveren. Bij die winnende club wil horen. Dat maakt je werk zo leuk en dat zou je werkgeluk kunnen noemen.   

Dat er momenten zijn dat het even niet zo leuk of inspirerend is, dat is vanzelfsprekend. Dat je soms corvee-taken hebt, oké. Want we hebben immers die klus te klaren?   

Moet je dus maar de term werkgeluk verbieden? Van mij moet je niks, maar denk wel goed na over wat de uitkomst moet zijn als je in je organisatie aan de slag gaat met werkgeluk. 

5 belangrijke inzichten voor wanneer je streeft naar gelukkige zorgmedewerkers

Wat is het doel van jouw organisatie en wat kunnen mensen hieraan bijdragen? Ga voor de menselijke verbinding en het creëren van gezamenlijke ervaringen. Als jij er dan voor zorgt dat je mensen aan zet en niet in dan heb je het over werkgeluk in optima forma. 

1. Bepaal samen duidelijk de visie en doelstellingen
Een heldere visie hebben als organisatie is belangrijk. Nóg belangrijker is het om jullie medewerkers onderdeel te maken van het formuleren van deze visie en het bepalen van de bijbehorende doelstellingen.

Medewerkers verlenen vaak zorg vanuit een diepgeworteld verlangen een verschil te kunnen maken voor een ander. Zij weten als geen ander wat hun cliënten écht nodig hebben, wat er goed gaat en wat er beter kan. Vraag jullie medewerkers hun inzichten, ervaringen en mening te delen.

Betrek medewerkers bij het bepalen van de koers die jullie als organisatie willen varen. Gebruik de input van medewerkers om concrete doelstellingen te bepalen waaraan medewerkers actief en gemotiveerd kunnen bijdragen.

2. Geef mensen de ruimte om op hun eigen manier bij te dragen
Kijk verder dan de medewerker en zijn of haar verantwoordelijkheden. Heb oog en oor voor hun ideeën, talenten en initiatieven die veel verder reiken dan hun dagelijkse beroepsverantwoordelijkheden.

Stel iemand aan om een – ouderwetse óf digitale – ideeënbus te maken, luister naar de inzichten en wensen van medewerkers en ga hier actief mee aan de slag. Maak polls om te peilen hoe andere collega’s tegenover sommige standpunten staan en kom samen in actie wanneer nodig of gewenst.

Geef medewerkers de ruimte om zichzelf te zijn en om op hun eigen manier bij te dragen aan doelstellingen of verbeteringen binnen de organisatie. Van kleine gebaren binnen het contact met cliënten die een verschil maken, het helpen digitaliseren van werkprocessen tot aan het organiseren van teamactiviteiten.

3. Zorg voor verbinding tussen medewerkers
De hoge werkdruk binnen de zorg kan soms zorgen voor scheve blikken binnen het team. Het verloop is hoog waardoor huidige medewerkers ook nog eens extra verantwoordelijkheden op hun bordje krijgen. Daarnaast wordt er vaak extra aandacht besteed aan de nieuwe medewerkers en voelen de loyale medewerkers zich hierdoor soms overgeslagen.

De sfeer op de werkvloer is erg bepalend voor het werkplezier van medewerkers. Collegialiteit en onderlinge verbinding zijn daarom essentieel. Verras huidige medewerkers geregeld met een blijk van waardering en betrek ze in een vroeg stadium al bij het inwerkproces van nieuwe medewerkers.

In plaats van een medewerker ongevraagd ‘op te zadelen’ met extra verantwoordelijkheden, vraag ze tijdens een teamoverleg naar hun visie op het inwerken van nieuwe medewerkers. Stel ze in de gelegenheid aan te geven wat zij zelf nodig hebben of welke rol zij graag willen vervullen binnen het team en het verwelkomen van nieuwe teamleden.

4. Creëer gezamenlijke ervaringen en mooie herinneringen
Investeer in het creëren van gezamenlijk ervaringen en mooie herinneringen. Het zijn die leuke momenten om samen met plezier op terug te kijken die het team hecht maken en houden. Kleine gebaren zorgen ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd voelen – met oprechte wederzijdse waardering als wenselijk resultaat.

Een origineel verjaardagscadeau, een leuke verrassing voor het hele team na een pittige week, een beloning voor iemands extra inzet tijdens een noodsituatie. Kijk verder dan de voor de hand liggende momenten en denk ‘out of the box’. Verras je collega’s op de momenten en de manier waarop zij het minst verwachten. En niet alleen als leidinggevende, maar juist samen als team.

5. Zet zorgmedewerkers ‘aan’ in plaats van ‘in’
Zonder medewerkers geen zorg. Zo simpel is het. Blijf zoeken naar manieren om medewerkers te betrekken, ze gezond en gemotiveerd te houden. Bespreek met regelmaat hun wensen en hun ambities. Zoek naar manieren om hun werk uitdagend en inspirerend te houden, met hun stem en inzichten als belangrijkste richtingsaanwijzers. Je kunt medewerkers pas inzetten als zij optimaal ‘aan’ staan. Dat is de eerste stap en een continue prioriteit.

Werkgeluk is geen verantwoordelijkheid van HR, een Chief Happiness Officer of de medewerker zelf, maar een resultaat van oprechte betrokkenheid en verbinding tussen alle collega’s binnen de hele organisatie. Luister naar de inzichten en ervaringen van medewerkers en betrek hen bij het formuleren van de visie en het bepalen van de doelstellingen. Kijk verder dan dagelijkse beroepsverantwoordelijkheden en laat mensen bijdragen aan de organisatie op hun eigen manier. Zorg voor verbinding en creëer samen mooie ervaringen om met plezier op terug te blikken. Blijf continu zoeken naar manieren om je medewerkers te inspireren en te motiveren. Je kunt medewerkers pas optimaal ‘inzetten’ als ze ‘aan’ staan!

Gerry De Valk – Medewerkersreizen in de zorg

Als expert op het gebied van medewerkersreizen in de zorg leert Gerry zorgorganisaties de medewerkersbeleving structureel te optimaliseren – van pre-hire tot retire. Met vernieuwende inzichten en praktische handvatten helpt Gerry organisaties de medewerkers en hun behoeftes centraal te stellen – mét trots. 

Met als resultaat? Meer zorgtalent, minder verzuim en verloop.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek in.